Poród drogami natury

Poród drogami natury

to urodzenie przez kobietę dziecka, bez użycia środków mechanicznych (chirurgicznych) i farmakologicznych przyspieszających poród. Czasami jednak konieczne staje się podanie środków wzmacniających lub wywołujących skurcze, ze względu na bezpieczeństwo matki i dziecka, i to jest poród drogami natury. Poród dzieli się na 3 okresy: I etap porodu trwa od chwili wystąpienia w miarę regularnych skurczy macicy, (co 20-15 min) do pełnego rozwarcia szyjki macicy. Czas trwania tego okresu... 

Czytaj więcej